Vitemölla kulturförening

Program 2021 (kan även laddas ner i pdf-format)10 juli – 1 augusti Postahuset fredag–söndag kl 15–18

August Olofsson – Vitemöllas fotograf i början på 1900-talet Olofssons bilder visas i Postahuset. Utställningens kurator: Monica Larsson.


Bilden: August Olofsson porträtterad av fotograf Steen Möller, som hade sin ateljé på Kullagatan i Helsingborg.


Sverker Andersson och Sven Hammar

16 septemberOBS! Ny lokal: Badhotellet kl 18.30 

Killebacka radio – ett pionjärarbete inom lokalradion i Vitemölla på 1950-talet

Radioreportrarna Sverker Andersson och Sven Hammar samt teknikern Bodil Andersson. Killebacka Radio sände strikt lokala program från Vitemölla i slutet av 1950-talet. De personer som skildras eller framträdde i programmen var verkliga personer i Vitemölla. Programmen spelades in, och det är dessa inspelningar som vi kan njuta av denna afton – guidade av stjärnreportrarna Sverker Andersson och Sven Hammar.


Nisse Losell med en spännande fångst – en stör på 26 kilo och 177 cm lång. Fångad den 11 april 2012.

7 oktober Postahuset kl 18.30

Sextio år som fiskare i Vitemölla

Nisse Losell berättar.

Beteckningen ”leje” står för fiskeläge. Fisket har genom århundradena varit en basnäring i Vitemölla. Nisse Losell är en av de yrkesfiskare som fört denna näring vidare i Vitemölla på 1900- och 2000-talen. Nisse började fiska redan som tonåring i början på 1950-talet. Den första större fiskebåten ”Monica” köpte han 1955 tillsammans med Halvard Hansson och Ove Hjelm. Den ersattes 1980 av ”Malin” som tjänat honom väl ända till idag.


11 november Postahuset kl 18.30

Strädden och gator i Vitemölla
– varför de heter som de gör

Monica Larsson och Sven Hammar berättar. Ola Holma backen, Synrearmsträddet, Möllekruet, Barnakullen, Sandells strädde – namnen på gator och sträddena i Vitemölla bär på en historia. Men vilken? Monica och Sven berättar.

9 december Postahuset kl 18.30

Vitemölla i Christinehofs arkiv

Gert Lagerstedt.

Vitemölla omnämns i historiska dokument för första gången 1646 i Torups gårds jordebok. Men efterhand tog Christina Piper över kommandot och Vitemölla hamnade under Christinehov. Marken, skogen och åladrätterna ägdes av fideikommisset. Relationerna mellan Vitemölla och Christinehov avspeglas i dokument som under trehundra år bevarats i Christinehofs arkiv. Christinehovs arkivarie Gert Lagerstedt kan berätta.

Lars Hilton var värd för medlemskvällen i februari 2020 innan pandemin satte stopp för sådana sammankomster. Han framförde även en kvällen till ära egenhändigt diktad visa om Vitemölla. Den kan man höra på vår hemsida www.vitemollakultur.se under ”Tidigare aktiviteter”.

Medlemskvällar i Postahuset

Föreningens medlemmar hälsas välkomna fjärde torsdagen i månaden till enkel samvaro kring ett glas vin eller alkoholfritt: 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 25 november. Samtliga kvällar i Postahuset klockan 18.00.

Entrén är gratis för föreningens medlemmar,

50 kr för icke-medlemmar/evenemang.


Bli medlem i Vitemölla Kulturhistoriska Förening! Avgift 2021: Endast 100 kronor. Bg 5159-7813 eller Swish 123 294 5202

Bli medlem i

Vitemölla

Kulturhistoriska

Förening!


Avgift endast 100 kr för 2021


Betala till bankgiro:  5159-7813

Swish:  123 294 5202


Glöm inte ange namn, adress och e-mailadress.